วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ภาพอุบัติเหตุที่เราก็เลี่ยงได้อุบัติเหตุไม่ใช่เกิดจากดวงไม่ดี (ดวงอาจมีส่วนซัก 0.01%) แต่ส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทไม่เคารพกฎจราจร
หรือความมักง่ายที่จะนำพาเราเข้าสู่เหตุร้าย แทรก แซง ปาด เปิดเลนพิเศษและขับเร็ว

ไม่มีความคิดเห็น:

Google+ Followers