วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ภาพอุบัติเหตุที่เราก็เลี่ยงได้อุบัติเหตุไม่ใช่เกิดจากดวงไม่ดี (ดวงอาจมีส่วนซัก 0.01%) แต่ส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทไม่เคารพกฎจราจร
หรือความมักง่ายที่จะนำพาเราเข้าสู่เหตุร้าย แทรก แซง ปาด เปิดเลนพิเศษและขับเร็ว
Read more >>

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สงสัยจะเวียนหัว"ช่วงนี้แก้เซ็งด้วย VOD ไปก่อนแล้วกันนะ"
งานนี้สงสัยจะเวียนหัว ใครชอบแบบนี้อย่า สละรถแบบนี้แล้วกันตัวอย่างไม่ดี อิ...ๆ
Read more >>

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2554

2011 Super GT Race - ซูปเปอร์คาร์สวยๆไปดูรถสวยๆกับบรรยากาศสวย ไม่รู้จะดูอะไรสวยกว่ากัน
Read more >>

Google+ Followers